Quận Bình Thạnh: 246C Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21

Edena Xô Viết Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: 246C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3840 8073

Thời gian hoạt động: 8 giờ 00 - 21 giờ 00 (Kể cả Chủ Nhật và Ngày Lễ)