BLACK FRIDAY 2018

ĐẾM NGƯỢC MỞ BÁN BLACK FRIDAY 2018:
23

ngày

23

giờ

59
phút
59
giây
Ruột Gối Nằm Ruột Gối Nằm
-59%

Ruột Gối Nằm

79,000 đ 190,000 đ

Edena Cotton Edena Cotton
-80%

Edena Cotton

269,000 đ 1,300,000 đ

Topper - Màu Trắng Topper - Màu Trắng
-42%

Topper - Màu Trắng

699,000 đ 1,200,000 đ

Topper - Màu Xanh Topper - Màu Xanh
-42%

Topper - Màu Xanh

750,000 đ 1,290,000 đ

Topper - Màu Hồng Topper - Màu Hồng
-42%

Topper - Màu Hồng

750,000 đ 1,290,000 đ

Topper - Màu Vàng Topper - Màu Vàng
-42%

Topper - Màu Vàng

750,000 đ 1,290,000 đ

Topper Hoàng Gia Edena Topper Hoàng Gia Edena
-40%

Topper Hoàng Gia Edena

894,000 đ 1,490,000 đ

Edena Solid 01 Edena Solid 01
-77%

Edena Solid 01

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 02 Edena Solid 02
-77%

Edena Solid 02

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 03 Edena Solid 03
-77%

Edena Solid 03

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 04 Edena Solid 04
-77%

Edena Solid 04

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 05 Edena Solid 05
-77%

Edena Solid 05

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 06 Edena Solid 06
-77%

Edena Solid 06

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 07 Edena Solid 07
-77%

Edena Solid 07

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 08 Edena Solid 08
-77%

Edena Solid 08

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 09 Edena Solid 09
-77%

Edena Solid 09

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 10 Edena Solid 10
-77%

Edena Solid 10

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 11 Edena Solid 11
-77%

Edena Solid 11

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 12 Edena Solid 12
-77%

Edena Solid 12

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 13 Edena Solid 13
-77%

Edena Solid 13

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 14 Edena Solid 14
-77%

Edena Solid 14

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 15 Edena Solid 15
-77%

Edena Solid 15

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 16 Edena Solid 16
-77%

Edena Solid 16

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 17 Edena Solid 17
-77%

Edena Solid 17

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 18 Edena Solid 18
-77%

Edena Solid 18

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 19 Edena Solid 19
-77%

Edena Solid 19

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 20 Edena Solid 20
-77%

Edena Solid 20

359,000 đ 1,500,000 đ

Edena Solid 21 Edena Solid 21
-77%

Edena Solid 21

359,000 đ 1,500,000 đ

Cotton In 01 Cotton In 01
-48%

Cotton In 01

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 02 Cotton In 02
-48%

Cotton In 02

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 03 Cotton In 03
-48%

Cotton In 03

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 04 Cotton In 04
-48%

Cotton In 04

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 05 Cotton In 05
-48%

Cotton In 05

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 06 Cotton In 06
-48%

Cotton In 06

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 07 Cotton In 07
-48%

Cotton In 07

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 08 Cotton In 08
-48%

Cotton In 08

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 09 Cotton In 09
-48%

Cotton In 09

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 10 Cotton In 10
-48%

Cotton In 10

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 11 Cotton In 11
-48%

Cotton In 11

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 12 Cotton In 12
-48%

Cotton In 12

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 13 Cotton In 13
-48%

Cotton In 13

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 14 Cotton In 14
-48%

Cotton In 14

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 15 Cotton In 15
-48%

Cotton In 15

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 16 Cotton In 16
-48%

Cotton In 16

599,000 đ 1,140,000 đ

Cotton In 17 Cotton In 17
-48%

Cotton In 17

599,000 đ 1,140,000 đ

Edena Satin 621 Edena Satin 621
-50%

Edena Satin 621

1,895,000 đ 3,790,000 đ

Edena Satin 620 Edena Satin 620
-40%

Edena Satin 620

2,034,000 đ 3,390,000 đ

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 01 Bộ Ra Bọc Tencel Edena 01
-40%

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 01

2,874,000 đ 4,790,000 đ

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 02 Bộ Ra Bọc Tencel Edena 02
-40%

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 02

2,874,000 đ 4,790,000 đ

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 03 Bộ Ra Bọc Tencel Edena 03
-40%

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 03

2,874,000 đ 4,790,000 đ

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 04 Bộ Ra Bọc Tencel Edena 04
-40%

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 04

2,874,000 đ 4,790,000 đ

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 05 Bộ Ra Bọc Tencel Edena 05
-40%

Bộ Ra Bọc Tencel Edena 05

2,874,000 đ 4,790,000 đ

Bộ ra bọc Tencel Edena 06 Bộ ra bọc Tencel Edena 06
-40%

Bộ ra bọc Tencel Edena 06

2,874,000 đ 4,790,000 đ

Bộ Ra Bọc Chần Gòn Tencel 01 Bộ Ra Bọc Chần Gòn Tencel 01
-40%

Bộ Ra Bọc Chần Gòn Tencel 01

3,050,400 đ 5,084,000 đ

Bộ ra bọc chần gòn Tencel 02 Bộ ra bọc chần gòn Tencel 02
-40%

Bộ ra bọc chần gòn Tencel 02

3,050,400 đ 5,084,000 đ

Combo 2 Ruột Gối Tơ Tằm Combo 2 Ruột Gối Tơ Tằm
-23%

Combo 2 Ruột Gối Tơ Tằm

495,000 đ 640,000 đ

Combo 2 Ruột Gối Deluxe Combo 2 Ruột Gối Deluxe
-18%

Combo 2 Ruột Gối Deluxe

695,000 đ 840,000 đ

NGHỆ SĨ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHĂN RA GỐI NỆM CAO CẤP EDENA
Luôn là lựa chọn số 1 của nghệ sĩ Việt