Quận 11: 5 Ông Ích Khiêm, Phường 10

Cửa hàng Chăn ra gối nệm cao cấp Edena Ông Ích Khiêm

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: 05 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6264 1265

Hotline :1900 1569

Thời gian hoạt động: 8 giờ 00 - 21 giờ 00 (Kể cả Chủ Nhật và Ngày Lễ)