Đà Lạt: 56 Ba Tháng Hai, Phường 1

Cửa hàng Chăn ra gối nệm cao cấp Edena Đà Lạt

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: 56 Ba Tháng hai, Phường 1, TP. Đà Lạt

Điện thoại: 0263 3833 233

Hotline: 1900 1569

Thời gian hoạt động: 8 giờ 00 - 21 giờ 00 (Kể cả Chủ Nhật và Ngày Lễ)