Quận Tân Phú: 783 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa

Cửa hàng Chăn ra gối nệm cao cấp Edena Lũy Bán Bích

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 783 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 2253 8005

Hotline :1900 1569

Thời gian hoạt động: 8 giờ 00 - 21 giờ 00 (Kể cả Chủ Nhật và Ngày Lễ)